top of page
Aerial View of a Pool

Сите почнуваме од некаде

Нудиме часови за различни нивоа на вештини, овозможувајќи на вашите деца да бидат во група која одговара на нивните вештини. На овој начин, можеме да го следиме нивниот напредок и да се погрижиме да се подобрат и да станат шампиони какви што знаеме дека можат да бидат!

ГРУПИ

ПОЧЕТНО НИВО

Ниво 1

Примарен фокус: КОМФОРТ

Ова почетничко ниво обезбедува основа која им помага на децата да се чуствуваат слободно при основните вештини за пливање.

 

Примарен фокус: Оваа пливачка група е за почетнци целта е да се постигне удобност со основните вештини за пливање. 

Цели: Да се надмине стравот, да се научи правилна контрола на дишење, удобност со потопување, независност при лебдење на стомакот и грбот, независно турнување до и од ѕидот, лебдење на грб како безбедна положба и основно грбно пливање.

Ниво 2 

Примарен фокус: КОНТРОЛА

Ова напредно ниво на почетници им помага на пливачите да се постигне контрола на дишење додека пливаат.

Примарен фокус: Во напредната група на почетници целата на пливањето е стекнување на контрола со дишењето и основни движења на пливање. Тоа е за пливачи кои немаат страв од потопување или лебење на грбот и веќе почнуваат да ги собладуваат основните пливачки вештини.

Цели: Да се движат правилно во водата користејки ги основите на слободно и грбно пливање и контрола на дишење.

ОСНОВНО НИВО

Ниво 3 

Примарниот фокус: НЕЗАВИСНОСТ

Основното ниво опфаќа изучување на пливачите нормална контрола на дишење и ефикасно пливање за да добие независност во вода.

Примарен фокус: Целта на оваа пливачка група е совладување на слободен стил и грбно, независност во вода преку подобрување контрола на дишење и правилно движење.

Цели: Совладување пливачка техника слободен стил и грбно, дишење на страна слободен стил, и запознавање на пливчка дисциплина градно.

Ниво 4

Врз основа на пливачка способност

Примарниот фокус: ТЕМПО

Ова ниво им помага на пливачите да развијат ефикасна координација на рацете, нозете, дишење, и позицијата на телото во пливање темпо.

 

Примарен фокус: Оваа група е наменета за развој на децата кон напредно ниво на  пливачи со координирање на рацете, нозете, дишењето и положба на телото со точна пливачка техника.

Цели: Насочени кон пливање слободен стил со дишење во ритам и подобрување грбно, се става акцент на тајмингот при пливање градно, и воведување на вежби за да се добие осет на вода (sidestroke , sculling) 

НАПРЕДНО НИВО

Ниво 5 

Базирана на оспособување во пливањето

Примарен фокус: ТЕХНИКА

Овој напреден клас им помага на студентите насочите подводни техника во пливање, слободен стил, грбно, sidestroke и пеперутка.

 

Примарниот фокус: Овој напреден пливање класа се фокусира на префинетост на подводниот техника во пливање, слободен стил и грбно и учи sidestroke и воведување на пеперутка.

Цели: Да се демонстрира слободен стил со ритмичка дишење, грбно, градно, газејќи вода и правилна sidestroke. Студентите исто така ќе научат компоненти на пеперутка.

 

 

Ниво 6 

Врз основа на пливање способност

Примарен фокус: ИЗДРЖЛИВОСТ

 

Примарниот фокус: Оваа напредна пливачка група ги насочува пливачите да го зајакнат секој удар, и да се изгради издржливост додека пливаат. Пливачите ќе научат правилно да се оттурнуваат од ѕид , се вртат (окрет)  , и да ги совладаат техниките на дишење за сите 4 техники на пливање.

Цели: Да пливаат поголеми растојанија на слободен стил, грбно, градно, пеперутка, со леснотија и да научат да прават окрети.

Погледнете ги тренерите одговорни за успехот на клубот

bottom of page